Skip to content

Privatlivspolitik – Debitorer

 

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelse af bygge- og anlægsopgaver, eller øvrige salg af varer eller ydelser behandler MJ Byggeservice, cvr: 28580665 som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig som kontaktperson hos din arbejdsgiver eller med dig som privatperson eller indehaver af en enkeltmandsvirksomhed.

Under tiden bliver vi bedt om at skrive privatpersoners navne på f. eks. en faktura, normalt via en kontrakt og det er bl.a. her denne privatlivs politik bliver aktuel for dig ud over den almindelige kontakt i løbet af
samarbejdet.

Vi indsamler kun oplysninger du har afgivet selv og oplysninger som opstår undervejs i opfyldelse af aftalen
om udførelse af den aftalte opgave.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b i Databeskyttelsesloven for at kunne opfylde de indgåede kontraktlige forpligtigelser og/eller i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i Databeskyttelsesloven, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af og opkrævning af betaling for entrepriseopgaven og evaluering af leverancerne, hvilket er vores legitime interesser

I forbindelse med årsregnskab, tvist, skade/tyveri kan personoplysninger også blive videregivet til revisor,
domstole, Politiet og forsikrings selskaber. Behandlingsgrundlaget for videregivelsen er vores legitime
interesser, jf. ovenstående bestemmelser og revisorloven.

MJ Byggeservice vil opbevare/gemme dine personoplysninger indtil 5 år efter kundeforholdet er afsluttet, jævnfør bogføringsloven.

Vi gør dig opmærksom på, at du med lovgivningens begrænsninger har følgende rettigheder i forhold til de
personoplysninger, MJ Byggeervice behandler om dig:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen
  • Retten til at gøre indsigelse mod en behandling
  • Retten til dataportabilitet

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos MJ Byggeservice, skal du rette
henvendelse på gmaxjungmann@hotmail.com. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at MJ Byggeservice ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside

Call Now Button