Skip to content

Privatlivspolitik – Kreditorer

 

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelse af bygge -og anlægsopgaver, eller øvrige køb af varer eller ydelser og for at kunne betale for varen eller ydelsen behandler MJ Byggeservice, cvr: 28580665 som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig som kontaktperson hos din arbejdsgiver eller dig som enkeltmandsvirksomhed.

Vi indsamler kun oplysninger som du selv har afgivet og oplysninger som opstår undervejs i opfyldelse af aftalen om udførelse af den aftalte opgave.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b i Databeskyttelsesloven for at kunne opfylde de kontraktlige forpligtigelser og/eller i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i Databeskyttelsesloven, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af betaling for udførelsen af en bygge –og anlægsopgave og evaluering af leverancerne, håndtering af tvister, anmeldelse til myndigheder mv., hvilke er vores legitime interesser.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til et pengeinstitut med henblik på betaling. I forbindelse med årsregnskab, tvist, skade/tyveri kan personoplysninger også blive videregivet til revisor, domstole, Politiet og forsikringsselskaber. Behandlingsgrundlaget for videregivelsen er vores legitime interesser, jf. ovenstående bestemmelser og revisorloven.

MJ Byggeservice vil opbevare/gemme dine personoplysninger indtil 5 år efter leverandørforholdet er afsluttet, jævnfør bogføringsloven.

Vi gør dig opmærksom på, at du med lovgivningens begrænsninger har følgende rettigheder efter
databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, MJ Byggeservice behandler om dig:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen
  • Retten til at gøre indsigelse mod en behandling
  • Retten til dataportabilitet

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos MJ Byggeservice, skal du rette henvendelse på gmaxjungmann@hotmail.com. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at MJ Byggeservice ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside

Call Now Button